To nye boliger på Ringshaug

I Krepsveien 4 fikk vi i oppdrag å sette opp to komplette eneboliger. Vi håndterte hele prosessen fra tegning hos arkitekt, søknad og selve byggeprosessen.